Magunkról

Dr. Zöld Katalin

Dr. Zöld Katalin

ügyvéd

Az ügyvédi iroda alapítója

Tanulmányok

1998-ban szerezte jogi diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, Budapesten. 2002 óta folytat ügyvédi tevékenységet. Jogász-közgazdász képesítésű diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen 2002-ben.

Nyelvtudás: angol

Dr. Sörös Ágnes

Dr. Sörös Ágnes

LL.M, ügyvédjelölt

 

Tanulmányok

Jogi diplomáját 2011-ben szerezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, Budapesten. Posztgraduális diplomát szerzett 2012-ben a Georg-August Universität Göttingen képzésén.

Nyelvtudás: német, angol

Iroda

Dr. Zöld Katalin Ügyvédi Iroda 2002 óta működő ügyvédi iroda, mely a magyar jog több területén áll ügyfelei rendelkezésére. Kiemelkedő szakterülete, a szerződések joga, gazdasági társaságok képviselete tartós vagy egyedi megbízás alapján, polgári peres képviselet, családjog valamint öröklési jog. Az iroda az ingatlanjog, valamint a társasági jog területén is teljes körű szolgáltatást nyújt megbízóinak a tanácsadástól kezdődően a szerződéskötésig, közigazgatási vagy polgári peres eljárásban történő képviseletig.

Szakterület

Társaságijog

Társasági jog

A társasági jog számos területén nyújtunk jogi szolgáltatást, így cégalapításban, üzletrész-, részvény adásvételi szerződések elkészítésében valamint a cégbíróság előtti eljárásban. Ügyvédi irodánk ellátja továbbá gazdasági társaságok állandó jogi képviseletét.

Ingatlanjog

Ingatlanjog

Ingatlan adásvételi, ajándékozási valamint az ehhez kapcsolódó szerződések megszerkesztését, a földhivatal előtt történő képviseletet vállaljuk ügyfeleink részére.

Öröklési jog

Öröklési jog

A hagyatéki eljárás valamint örökléshez kapcsolódó igények érvényesítése során ellátjuk az ügyfelek képviseletét akár a közjegyzői eljárásban, akár a bíróságok előtt. Végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés elkészítését vállaljuk.

Családjog

Családjog

Családjogi ügyekben ellátjuk az ügyfelek képviseletét bíróságok és más hatóságok előtt. Tapasztalattal rendelkezünk a házassági bontóperekben, gyermekekkel kapcsolatos szülői felügyeleti jogot, kapcsolattartási jogot érintő perekben, úgyszintén tartásdíj érvényesítése iránti perekben. Irodánk tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi családjog területén, különösen az Európai Unió területét érintő családjogi kérdéseket illetően.

Polgári peres képviselet

Polgári peres képviselet

Irodánk rendszeresen lát el polgári peres képviseletet induló vagy már folyamatban levő bírósági eljárásokban. A pert megelőző egyeztetésektől, a keresetlevél és egyéb beadványok megszerkesztéséig, a tárgyalások során, valamint a jogorvoslati eljárásokban is eljárunk ügyfeleink érdekében.

Kapcsolat

1137 Budapest
Szent István krt. 18.

zold@zoldkatalin.hu
soros@zoldkatalin.hu

+ 36 70 428 5275

+ 36 1 239 3032